Mike's Place Herzliya

Mike's Place Herzliya


מתחם אקרשטיין
אבא אבן 10
Hertsliya
4672528
Izrael

www.mikesplacebars.com